Знания
Начало > Знания > Съдържание

Какво е коване?

Коване е производствения процес, където метал е натиснат, удряха или притиснат под голямо налягане в високоякостни части, известни като изковки. Този процес е обикновено (но не винаги) извършва горещо от подгряване на метал до желаната температура, преди това е работил. Важно е да се отбележи, че процеса на изковаване е напълно различен от процеса на леене (или Леярна), като метал, използвани да направи ковани части никога не се разтопи и изсипва (както в процеса на леене).

Jingjiang Jinlun машина Производство Ко ООД

S